विलास मामा | Vilas Mama

आत्ताच ‘हिचकी’ हा सर्वांगसुंदर चित्रपट पाहिला! Tourette Syndrome नामक आजारामुळे विचित्र आवाज करणारी आणि त्या मुळे सातत्याने टीका आणि उपहास सहन करणारी नयना माथुर पाहिली, आणि तक्षणी मला आमच्या जवळ राहणारा विलास मामा आठवला. मला माहित नाही की विलास मामाला Tourette Syndrome आहे की अजून कुठला आजार, परंतु बोलता बोलता मानेला झटके दिलेले आम्ही अनेकदा पाहिलेलं आहे. आम्हाला त्याची सवय होण्यासाठी काही दिवस लागले.

हा मामा काही तरी वेगळेच हावभाव करतो, हे आमच्या लक्षात यायचे. पण त्याचे कारण एखादा Tourette सारखा आजार असू शकतो, हे कळलंच नाही. आम्ही मुलं त्याची नक्कल करायचो, चेष्टा करायचो. त्यामागे त्याला त्रास देण्याचा हेतू कधीही नव्हता, पण त्याचे विचित्र हावभाव आणि त्या मागचे खरं कारण माहित नसल्यामुळे न कळत्या वयात झालेली ती एक चूकच होती! आज पडद्यावर राणी मुखर्जीचा अभिनय बघताना विलास मामाची आठवण झाली, आणि स्वतः ची खूप लाज वाटली.

ह्या काळात मला प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे माझ्या आजीने विलास मामाला दिलेली वागणूक! विलास मामा मराठी पुस्तकांचे घरपोच वाचनालय चालवत असे. आठवड्यातील दोन दिवस पुस्तकांनी भरलेली पिशवी घेऊन तो आमच्या घरी यायचा. आजी दरवेळेस अगदी आठवणीने त्याच्या हातावर लाडू / वडी ठेवायची. माझ्या आठवणीत तिने कधीही त्याच्या सवयींचा बाऊ केल्याचे पाहिले नाही. नंतर आम्हालाही त्याच्या विचित्र हालचालींची सवय झाली.

 

आज ‘हिचकी’ मुळे ह्या सर्व आठवणी पुनश्च जाग्या झाल्या! नयना माथुर प्रमाणेच अक्षरधन वाटणारा विलास मामा आम्हांला तसा उशिराच समजला, ह्याचे वाईट वाटते!

25446466_1969915450000263_2579717294474145919_n.jpg

Just back from the theatre where we watched ‘Hichki‘. A brilliant movie depicting the struggle of Nayna Mathur, who suffers from Tourette syndrome. The movie reminded me of Vilas Mama, who was our neighbour, and I suspect he also suffered from this syndrome. We were too young and not aware of the exact name of the ailment, however I distinctly remember his mannerism of the ‘shocks’ he had out of the blue.

We realised that this person has peculiar mannerism, however we were too young to decipher the reasons. We used to make fun of him and also imitate him. It was the age I suppose, which was unable to process incidents rationally, however,  remembering it today leaves me with immense guilt! I don’t think we should have done it!

One striking thing which I remember is the behavior of my grandmother towards Vilas Mama. Actually, none of the elders ever pointed out his mannerism, however my grandmother was extremely affectionate to him. I remember Vilas Mama visiting our home twice a week, since he ran a door-to-door library. My grandmother always had the sweets ready for hm on those stipulated days of his visit! As time passed on, we became accustomed to his mannerism, and found nothing abnormal in that. Today, Hichki reminded me of him. Similar to Nayna Mathur, Vilas Mama offered knowledge to us.

I feel sorry, that we fail to recognise the real person, going beyond the appearance and mannerisms!

 

One thought on “विलास मामा | Vilas Mama

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: