११ । आजीचा परम-अर्थ

38943_1564945722584_8036959_n.jpgआजीच्या नऊवारीला पोटापाशी एक छोटी गाठ असायची. आम्ही त्याला केळं म्हणायचो. आजकाल, शिवलेल्या नऊवारीत हा प्रकार दिसत नाही. आजी त्यात थोडे पैसे ठेवायची. कधी सुपारीचं खांड, शेजाऱ्यांनी दिलेली किल्ली, किंवा एखाद्या नातवंडाने, “आजी तुझ्याकडे ठेव, नंतर मला दे”, असा म्हणून ठेवायला दिलेलं चॉकलेट, अश्या वस्तू सहज मावायच्या.

आम्ही आजीला त्यावरून चिडवायचो, “काय ठेवलंय आज त्या केळ्यात?” त्यावर आजी हसून, “काही नाही… माझं डबोलं आहे”, असं गमतीनं म्हणायची. त्याच केळ्यातून आजी विविध घरखर्च चालवत राहायची. सुट्टीत किंवा सणांना मुली, जावई, सुना, मुलं, भाचरं, नातवंडं, पंतवंडं जे जे म्हणून तिला भेटायला येतील, त्यांच्या हातावर (सारखेच), पैसे ठेवायची. आम्हाला जर कोणी असे पैसे दिले, तर ते आम्ही आजीला आणून द्यायचो. त्यामुळे, आजीनं दिवाळीला आम्हाला पैसे दिले तर ते कोणाला द्यायचे, हा आमचा प्रश्न असायचा. मग आजीचं त्यावर उपाय सांगायची, “आईला नेऊन दे”. आजीचं हे आर्थिक नियोजन मस्तच होतं, ज्या मुळे आईकडे पैसे जमा व्हायचे!

पुढे खूप वर्षांनी, नोकरी करायला लागल्यावर अगदी सहज आजीला विचारलं , “माझ्या पगारातून तुझ्यासाठी काय आणू?”. तेव्हा ती म्हणाली, “मला आता काही नको. देवदयेने सगळं आहे. आणि माझ्या गरजा तरी काय आहेत? तू तुझ्या आईला-दादांना घे काय हवे असेल ते”. हो-नाही म्हणता मी काही नोटा तिच्या हातावर ठेवल्या, “असू दे तुझ्याजवळ”. “बरं, ठीक आहे”, असं म्हणून आजीने त्या मुडपून, केळ्यात ठेऊन दिल्या.

पुढच्या दिवाळीत तिच्या नातवंडांना मिळणारी रक्कम वाढल्याचं तिच्या थकलेल्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होतं!

2 thoughts on “११ । आजीचा परम-अर्थ

Add yours

  1. ‘Heartwarming’…. after reading the posts on your grandma.. this word came to my mind. Glad you took all the efforts to document these little things that make a big difference.

    Your grandma is one of the amazingly beautiful people I came across as a kid. In a true sense she was an epitome of kindness. She was like this continuesly burning lantern that relentlessly provides light to all the people around it. She proved that you don’t have to go far, you don’t have to be a social worker to help people; just being considerate, being mindful, being pure at heart can enrich the life of the people around you.

    Glad that you penned these articles. This way it’s easy to understand the values she was commited to, the attitude and approach she had towards life and people.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: