Media | Music | Medicine

Think of three of us, and I realise that we have always been so different, yet we have so much in common! Thanks to our parents who gave us the wings to be our self! It was indeed a bold step when we had society around who was running after some set norms! Our parents... Continue Reading →

एका गुरुचे निर्वाण

रविवारी रात्री आम्ही इंदूरहून घरी परतलो, आणि सोमवारचे वेध लागले! सकाळी जाग आल्यावर कळलं की कौमुदी आधीच उठून दुध आणायला गेलीय, आणि बहुतेक व्यायामालाही! म्हणून चहा केला, आणि तिची आणि ती आणणार असलेल्या पेपरची वाट पहात बसलो! यथावकाश पेपर, आणि चहा असा सरंजाम जमला, आणि आम्ही त्याचा आस्वाद घेऊ लागलो. तेवढ्यात फोन ची रिंग वाजली.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: